Formada amb obra dels artistes que ocupen actualment o que han ocupat els estudis del centre. 

Entre les obres més destacades hi podem trobar peces dels artistes Carlos Pazos, Premi Nacional d'Arts Plàstiques 2004, Eduard Resbier, Tono Carbajo, Jordi Cano, Esteve Casanoves, Paloma Navares, Carles Gabarró, Jordi Fulla o Gino Rubert.