Cortegada, 1979

Període de residència a Piramidón: des de novembre de 2015

Obra: Intervenint entre l'intel·ligible i el visible del real, s'ofereixen paràmetres perquè l'observador s'adoni que el que ofereix la representació és una absència de realitat, una al·legoria de la mort, un manifest d'inexistència. Vist des de l'aspecte mitològic, la icona personificada es mostra clarament com el millor exemple de simulacre. Concebem, per assimilació pedagògica, que determinats ens iconogràfics existeixen quan són només un producte de l'imaginari col·lectiu que els ha donat forma.

Es pretén actualitzar la cultura clàssica acostant-la a la lògica i la raó del nostre temps. Els éssers retratats a les obres deixen de presentar-se com a celestials per convertir-se en terrenals. Subjectes mundans que protagonitzen històries basades en la mitologia clàssica concorde a la nostra manera d'interpretar i descodificar la realitat.

Últimes exposicions:

Modportrait 2017 IACC Pablo Serrano. Zaragoza / MEAM. Barcelona. 2018

MARTE. Feria de Arte Contemporáneo. Stand Piramidón. Castelló. 2018

Contact Sheet. Galeria Miquel Alzueta. Barcelona. 2017

Art París Art Fair. Galerie ALB. París. 2017

Web