Ramiro Peón-Veiga

Chile, 1980.

Període de residència en Piramidón: des d'octubre  de 2021 fins a març 2022.

Obra: El treball de Ramiro Peón-Veiga s'executa com un mantra visual, que exacerba el fer, com un teixir, amb una intenció de connectar i establir relacions. En la seva obra, les repeticions i diferències s'aniran articulant com a parts d'un procés que li permeten seguir investigant la pintura, la gràfica i el color com a mitjans expressius inesgotables.

Related Articles

Falk Töpfer

David Bestué

Esteve Casanoves